hypoHipoteza statystyczna to stwierdzenie dotyczące rozkładu populacji. Może dotyczyć albo jej postaci funkcyjnej (czyli jaki rozkład ma populacja statystyczna – najczęściej sprawdzanym jest rozkład normalny) albo wartości parametrów (najczęściej średniej arytmetycznej).
Przykładami hipotez statystycznych moga być: średnia waga kobiet w wieku 30 lat to 65kg; przedszkolaki oglądają telewizję średnio 2h dziennie; polak czyta średnio 2 książki w roku, itd..
Istnieją dwa rodzaje hipotez jak już wspomnieliśmy:

  • Hipoteza nieparametryczna – przypuszczenie dotyczy postaci rozkładu cechy populacji
  • Hipoteza parametryczna – przypuszczenie dotyczy wartości parametrów rozkładu cechy populacji

Test statystyczny – reguła postępowania, która każdej możliwej realizacji próby (x1,…, xn) przyporządkowuje (z ustalonym prawdopodobieństwem) decyzję przyjęcia albo odrzucenia sprawdzanej hipotezy.

  • Test parametryczny – dotyczy hipotezy parametrycznej
  • Test nieparametryczny (test zgodności) – dotyczy hipotezy nieparametrycznej
    Przykłady testów statystycznych:
from IPython.display import Image
Image(filename="img/hypo.png")